Pomóż Nam pomagać - podaruj 1.5%

Możesz wesprzeć finansowo:

  • Organizację wycieczek, zajęć terenowych i kolonii dla dzieci
  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej, artystycznej i innej
  • Działalność wspierająca edukację formalną i nieformalną
  • Pomoc psychologiczną
  • Wsparcie duchowe dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja Imienia Pauli Montal (OPP)

KRS: 0000 249 513

Jeśli chcesz wesprzeć konkretną szkołę, dopisz jej nazwę:

  • SP45
  • PSPRzeszów
  • PSPOlszanica