Cel fundacji

  1. Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności tworzenie warunków zapewniających pełny rozwój ich zdolności i talentów, poprzez wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych, kursów szkoleniowych, jak i dbanie o polepszanie warunków materialnych i potrzebnych pomocy dydaktycznych.
  2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie: w edukacji, ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
  3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
  4. Podtrzymywanie Tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  5. Nasze dzieło powierzamy w opiece Bogu przez wstawiennictwo naszych świętych patronów św. Józefa Kalasancjusza i św. Pauli Montal.